Hva er NUFF?

Nordisk Ung Filmfestival (NUFF) er den eneste ungdomsfilmfestivalen med en nordisk dimensjon. Festivalen har vært gjennomført årlig siden 2003.

It’s really nice to have a youth film festival giving motivation and confidence to future filmmakers
— Minik, Greenland

NUFF er rettet mot unge filmtalenter og filminteresserte mellom 15 og 26 år fra de nordiske landene. Festivalen har som mål å styrke forståelsen og samarbeidet innen ungdomsfilm i Norden, og setter fokus på unge menneskers evne til å fortelle sine historier gjennom film.

NUFF skaper en kreativ atmosfære hvor unge filminteresserte kommer sammen og møter profesjonelle filmskapere for å vise film, utveksle erfaringer og for å lage film. En uke på NUFF er ofte en uforglemmelig tid i de unge menneskenes liv og har en stor innflytelse på ungdommenes videre karriere innenfor film og media i Norden.

Norden er et naturlig geografisk rekrutteringsområde for festivalen. Den geografiske nærheten, felles historie, lignende politiske systemer og en felles kulturell plattform i Norden var bakgrunnen for å fokusere på en nordisk dimensjon i festivalen. Parallelt med dette er det et viktig aspekt i festivalen å se utenfor de nordiske grensene.

NUFF er også et vindu til verden, hvor unge mennesker fra Norden får mulighet til å møte ungdommer fra hele verden og samtidig invitere hele verden inn til Norden. Den internasjonale kontaktflaten forsterker den nordiske identiteten.

Fantastiskt ställe bra energi, fina människor, inspirerande anvisning.
— Sara, Sverige

WORKSHOP

40 ungdommer fra Norden og verden deltar på en ukes filmworkshop ledet av profesjonelle filmskapere. Målet er å lage en kortfilm fra idé til ferdig film på 6 dager. Deltakerne deles opp i fem grupper med jevn blanding av kjønn, språk, kultur, land, alder og kunnskap. De ferdige filmene vises på åpningsarrangementet til festivalen, og alle filmene publiseres på DVD og online.

VISNING

Etter workshopuken starter filmvisningsdelen, hvor festivalen i løpet av 3 dager viser filmer laget av ungdom i Norden og andre deler av verden. Filmvisningene foregår på Verdensteatret kino i Tromsø. De nordiske filmene konkurrer om pris i hver sin aldersgruppe og hovedprisen «Beste Nordiske Ungdomsfilm». Hovedprisen på kr.10.000,- er finansiert av Foreningen Norden.

5.jpg
NUFF has been one of my life’s best weeks.
— Stian, Norway

Les mer på www.nuff.no