IDÉFANGST

Tvibit vil gjøre det enkelt og hurtig å gjennomføre ungdomsprosjekt - vi har derfor vår egen støtteordning som heter Prosjektvugga. Dette er et lavterskeltilbud for kreative unge mennesker fra 15 til 25 år. Gjennom prosjektvugga kan du få hjelp i form av pengestøtte, veiledning/oppfølggning og arbeidslokale. Søknaden er enker å fylle ut og man mottar tilbakemelding raskt

Idefangst er Prosjektvuggas årlige oppstartarrangement der målet er å samle inn så mange gode prosjektideer som mulig, og premiere de aller beste.  

Mer info om Idefangst og påmelding her

 

 

Mia EriksenComment