Ny søknadsfrist til talentprogrammet UREDD.

Talentprogrammet UREDD inviterer kunstnere i Nord-Norge til å søke opptak. Søknadsfrist 15. januar 2018.

VI SØKER DEG som vil videreutvikle ditt kunstneriske uttrykk gjennom å utforske sceniske virkemidler. Alle kunstnere kan søke: scenografer, skuespillere, forfattere, dansere, digitale/teknologiske kunstnere, m.fl.

DU SØKER opptak med din kunstneriske ambisjon, idé eller prosjekt. I programmet utvikler du ditt kunstnerskap, din rolle som kreativ produsent og hvordan drive egen virksomhet.

DU FÅR delta på fagsamlinger og samarbeide med en mentor. Lengden på deltakelsen tilpasses deg og ditt prosjekt. Avsluttende visning er på en arena som passer ditt uttrykk.

DU HAR allerede erfaring med kunstnerisk arbeid. Enten tilhører du gruppa som har gått på kulturskole, på kunstnerisk linje på videregående eller folkehøgskole, eller har vært aktiv i frivillig kulturliv, og ønsker å skaffe deg praksiserfaring. Eller du tilhører den gruppa som har fullført kunstutdanning og skal over i praksisfeltet.

MÅLET  VÅRT er å gi deg mulighet til å leve av din kunstneriske virksomhet gjennom rask etablering av næringsvirksomhet og bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere i regionen.

TALENTPROGRAMMET eies av RadArt, nettverk for fri scenekunst, og er utviklet i samarbeid med Tvibit, Rådstua teaterhus og Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS). Prosjektet er støttet av Talent Norge og Kulturnæringsstiftelsen i SNN.

MER INFO:
www.ureddtalent.no

Mia EriksenComment