Tvibit-stigen er lansert

Tvibit og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge etablerer Tvibitstigen som tar unge kreative mennesker hele veien fra amatør til kreativ næring eller ut i arbeidslivet. En helhetlig satsing som gir mulighet til å følge talenter fra start til de er klar for profesjonell karriere, samt dekker rommet mellom Tvibits nåværende lavterskelsatsing Prosjektvugga og SNNs Kulturnæringsstiftelse/Innovasjon Norge/Kulturrådet. Satsingen gir også mulighet til å støtte nye konsepter og initiativ med høy innovasjonsgrad, samt prosjekter som kobler ulike uttrykk/sjangre (musikk, film, design, ny teknologi, m.m)

Info og søknadsskjema på www.tvibit.net/stigen

Jens K StyveComment