Workshop: Human-Centered Design 101

Human-centered design (HCD) er en kreativ tilnærming til problemløsing. Denne workshopen er en intensiv og praktisk innføring i HCD. Du blir utfordret til å komme opp av stolen og ut i den virkelige verden for å teste ut ideer. Vi benytter teoretisk og praktisk tilnærming for gjennomgå hele prosessen fra utforskning til prototyping. Du får en forståelse av hvordan benytte HCD i utfordringer på tvers av bransjer, sektorer og geografi for å utvikle banebrytende ideer. Kurset ledes av Hanna Pincus som de siste to årene har jobbet ved IDEO.org - en organisasjon som benytter seg av HCD innen utviklingssektoren for å redusere fattigdom, både internasjonalt og innad i USA.

http://www.designkit.org/human-centered-design


TVIBIT 19.01.2017 - kl. 09-16.00, GRATIS. PÅMELDING HER: https://form.arkon.no/?id=3761&key=KXBq93

For mer info se IDEO.org

Mia EriksenComment