1 million kroner til Tvibitstigen

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir pengestøtte til unge, kreative mennesker i Nord-Norge!

Realisér din idé eller ditt prosjekt!

Tvibit har en egen støtteordning som gir unge mennesker i Nord-Norge muligheten til å realisere sine egne idéer og prosjekter innen kulturelle og kreative prosjekter.

Tvibitstigen gir deg støtte, veiledning og utstyr til å gjennomføre akkurat det du brenner for, eller det som skal til for at du når dine mål innen kulturelle og kreative prosjekter. Vi gir støtte til både enkeltpersoner og grupper.

Første søknadsfrist på Tvibistigen er 21.mai og søkere opp til 30 år i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard kan nå søke opp til 30 000 kroner til sitt kulturelle eller kreative prosjekt.

Ideen eller prosjektet ditt kan få støtte på flere måter:

1. 2. Penger

2. Veiledning og oppfølging (hjelp til å utvikle prosjektet/rådgivning + hjelp til med å skaffe mer finansiering)

3. Arbeidsplass/lokaler/utstyr

Vi er positive til det meste av prosjekter, men vi gir ikke støtte til innkjøp av utstyr til privat bruk, prosjekter som allerede er gjennomført og man kan ikke søke inn midler til egen lønn gjennom Tvibitstigen. For å søke må du være maks 30 år og bosatt i Nord-Norge. Trenger du hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet? Vi kan hjelpe deg, ta kontakt med oss!

Målgruppe for søknadsordningen:

- Unge mennesker mellom 15-30 år i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard.

- Unge prosjektmakere- og spirer.

- Unge som aspirerer til en karriere innen kreativ virksomhet.

Unge semi-profesjonelle kulturaktører

Tvibitstigen på nett

#fornordnorge  #tvibitstigen #sparebankstiftelsensnn

 

 

Mia EriksenComment