Nye tildelinger fra Tvibitstigen!

På søknadsfristen 21.mai kom det inn totalt 51 søknader fra hele landsdelen, og 37 prosjekter har nå fått tildeling. Nivået på søknadene var høyt og spredningen i sjanger stor. Gratulerer til alle mottakerne!

Neste frist for å søke er 1.oktober, søknadsskjema åpner over sommeren.

#fornordnorge #tvibitstigen

 

Bakgrunn:

Høsten 2017 etablerte Tvibit og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge Tvibitstigen, som skal ta unge kreative mennesker hele veien fra amatør til kreativ virksomhet, eller ut i arbeidslivet. Tvibitstigen er en helhetlig satsing som gir mulighet til å følge talenter fra start til de er klar for profesjonell karriere, samt dekker rommet mellom Tvibits nåværende lavterskelsatsing (også i Tvibitstigen) og andre støttemuligheter.

Satsingen gir også mulighet til å støtte nye konsepter og initiativ med høy innovasjonsgrad, samt prosjekter som kobler ulike uttrykk/sjangre.

 

 

 

Comment