Nye tildelinger fra Tvibitstigen!

 Nye tildelinger fra Tvibitstigen!

På søknadsfristen 21.mai kom det inn totalt 51 søknader fra hele landsdelen, og 37 prosjekter har nå fått tildeling. Nivået på søknadene var høyt og spredningen i sjanger stor. Gratulerer til alle mottakerne!

Neste frist for å søke er 1.oktober, søknadsskjema åpner over sommeren.

#fornordnorge #tvibitstigen

 

Bakgrunn:

Høsten 2017 etablerte Tvibit og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge Tvibitstigen, som skal ta unge kreative mennesker hele veien fra amatør til kreativ virksomhet, eller ut i arbeidslivet. Tvibitstigen er en helhetlig satsing som gir mulighet til å følge talenter fra start til de er klar for profesjonell karriere, samt dekker rommet mellom Tvibits nåværende lavterskelsatsing (også i Tvibitstigen) og andre støttemuligheter.

Satsingen gir også mulighet til å støtte nye konsepter og initiativ med høy innovasjonsgrad, samt prosjekter som kobler ulike uttrykk/sjangre.

 

 

 

Mia EriksenComment