Bli en god festivalarbeider på Tvibit

Ung festivalarbeider er et kurs for deg mellom 15-25. 

På dette kurset får du en innføring i festivalarbeid. Vi bruker verktøy som kan benyttes i festivalsammenheng og caser som er knyttet til typiske utfordringer. Kurset er praktisk og har som mål å motivere unge produsentspirer. Vi samarbeider med ulike kulturaktører i byen for å gi deltakerne praktisk erfaring på feltet.

Kurset er gratis. Påmelding her: http://form.arkon.no/?id=3649&key=4758e18d17c04a96ee32d553546656d5ee605f69 

Første samling på kurset er 18.Oktober og vi fortsetter deretter en gang i måneden. 
Kursholdere: Katja Abramova og Mia Eriksen. 

Samling I:

· Lagarbeid

· Hvordan jobbe sammen med andre? Hvem er du i et team?

Samling II:

· Alt under kontroll, eller?

· Stressa? Planlegg og vær godt forberedt!

· Dagsplan, fremdriftsplan.

Samling III:

· Hvordan jobbe med frivillige.

· Motivasjon!

· Delegering.

Samling IV:

· Hva må til for å starte en egen festival?

· Ideprosess og prosjektbeskrivelse.

· Støtteordninger.

Mia EriksenComment