Møt Kulturrådet!

Kulturrådet inviterer til åpent dialog- og informasjonsmøte i Tromsø om mulighetene for støtte til kulturell og kreativ næring.


Kulturrådet skal bidra til at norske kunstnere og kulturaktører oppnår økte inntekter gjennom kunstnerisk virksomhet. Vi lanserte nylig to nye tilskuddsordninger for kulturell og kreativ næring. 

I den forbindelse inviterer Kulturrådet til åpne informasjons- og dialogmøter med kunst og kulturfeltet. 21. august besøker vi Tromsø. Formålet er å gi informasjon til potensielle søkere om tilskuddsordsordningene, men også å få innspill og spørsmål fra feltet. 

Møtet er åpent for alle og krever ikke påmelding. Enkel servering.

Sted: Tvibit, Parkgata 27/29 Tromsø

Les mer om satsingen på kulturell og kreativ næring:: http://www.kulturradet.no/kreativ-naering

Kontaktpersoner:
Monica Larsson, 970 22 420
Per Olav Torgnesskar, 986 56 865

Mia EriksenComment