Musikkfest 2016

Musikkfest Tromsø arrangeres av Kultur og Idrett i Tromsø kommune, nærmere bestemt Fritid, Kofor og Tvibit. Musikkfest Tromsø ble arrangert for første gang i fjor og er:

  • En non-profit utendørs musikkfest med levende musikk på scener sentralt i Tromsø sentrum
  • Gratis for alle
  • Alle sjangre av musikk skal være representert
  • Band og artister spiller vederlagsfritt
  • Prosjektledere er Kompetansesenter for rock i Nord-Norge (Kofor), Fritid og Audiator og Tvibit (alle Tromsø kommune, Kultur & idrett)

Arrangementet finner sted utendørs lørdag 20. august 2016 fra klokka 12.  Stopp for konsertene er ikke helt avklart, men vi antar at det blir mellom 17 og 18. Dette vil bli klart i begynnelsen av august. Alle scenene er plassert på ulike steder i sentrum. 

Bakgrunn

Kofor og Tvibit ønsker gjennom Musikkfest Tromsø å synliggjøre det yrende musikklivet i Tromsø, og være en kobling mellom sentrale aktører innenfor musikknæringen i byen. Videre vil vi fokusere på å bygge kompetanse blant yngre produsenter og koble de med det profesjonelle miljøet.

Historikk

Musikkfest Tromsø skal være en lokal tilpasset variant av konseptet Musikkfest Oslo, som igjen er myntet på den franske konseptet musikkens dag, som har sitt opphav i Paris i 1982. Musikkens Dag (Fete de la Musique) er i dag verdens største internasjonale musikkfestival. I Norge ble den første Musikkens Dag arrangert i 1992, etter initativ fra Oslo kommune.

Fellesnevneren i både Fete de la Musique og Musikkfest, er at musikken fremføres utendørs, artistene opptrer vederlagsfritt og alt er gratis for publikum.

I Norge har man av ulike grunner valgt å legge datoen for avvikling av Musikkfest til den første lørdagen i juni. Derfor er ikke Musikkfest Oslo formelt med i bevegelsen Fete de la Musique, selv om man er sterkt inspirert av konseptet.

I dag arrangeres Musikkfest i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og nå er altså Tromsø på banen, som den nordligste byen.

Jens K StyveComment