Kulturproduksjon og meningskapning krever et globalt perspektiv.

Verdier og det som menes, tilbys og skapes lokalt må tåle sammenligning med verden for øvrig. Om ikke blir man irrelevant og velges bort til fordel for bedre og stadig mer tilgjengelig aktivitet og innhold via internett og nye medier.

For å gjøre en forskjell, gi mening og relevante muligheter legger Tvibit aktivt til rette for internasjonale samarbeid og engasjerer oss stadig i konkrete prosjekt med partnere rundt om kring i verden.


 
 

Europeisk Voluntørtjeneste

Tvibit er senderorganisasjon for programmet Europeisk Voluntørtjeneste og har de siste årene sendt flere unge mennesker på voluntøropphold rundt omkring i Europa.

Gjennom Europeisk Volutørtjeneste kan unge fra 17 og 30 år reise ut og arbeide frivillig i et europeisk land i 2-12 måneder. De kan delta i ulike prosjekter innenfor kultur, miljø, barn og ungdom, idrett, integrering og mye, mye mer. Programmet dekker reise, opphold, kost, losji, forsikring og lommepenger.

Spørsmål til Tvibit: sif@tvibit.net / vilde@tvibit.net


          SCREEN – CONNECTING YOUTH

Hver høst sender Tvibit ut seks deltakere mellom 18 og 30 år for å jobbe med film i Kenya eller Sør-Afrika. Er du filminteressert og reiselysten så er dette noe for deg. Lær mer om deg selv, opplev et nytt kontinent og nye kulter. Jobb med filmopplæring, produksjon og festivaler.

Screen er et fredskorpsprosjekt med partnerne Suff Academy i Oudtshoorn (Sør-Afrika), Shootback/MYSA i Nairobi (Kenya) og Tvibit i Tromsø. Prosjektet fokuserer på film gjennom deltakelse i produksjoner, opplæring og arrangement. 

Treveis utveksling

I tillegg til norske deltakere som reiser til Sør-Afrika og Kenya så er Tvibit hver vår også vertskap for 6 deltakere fra Sør-Afrika og Kenya. Samtidig er det en utveksling på til sammen 4 deltakere mellom Sør-Afrika og Kenya. Til sammen utgjør alle deltakerne et nettverk av internasjonale filmskapere. Siden 2010 har Screen utvekslet 84 filminteresserte unge som gjennom opplæring og praktisk arbeid har utviklet seg som ledere og ressurspersoner innen filmfeltet.

 

Søknad og utveksling

Vi søker årlig seks deltakere til utveksling på høsten i tre måneder til Sør-Afrika eller Kenya. Screen er et utvekslingsprosjekt i regi av Fredskorpset og Tvibit. Under utvekslingsoppholdet arbeider deltakerne med filmkurs, filmproduksjon og filmfestival.

Prosjektet består av forberedelseskurs i 3 uker (Oslo/Tromsø), utveksling i 3 måneder og 40 timers etterarbeid, 1 ukes workshop i januar i Tromsø under Tromsø Internasjonale filmfestival. Fra midten av august til midten av desember samt en uke under Tromsø Internasjonale Filmfestival må altså all tid settes av til prosjektet, mens påfølgende etterarbeidet (feb-mai) kan kombineres med jobb/studie.

Reiser og opphold i forbindelse med forberedelse, utveksling og etterarbeid vil bli dekket av prosjektet. Det samme gjelder vaksiner og reiseforsikring. 

· Vi søker etter deg mellom 18 og 30 år med interesse for film.

· Utveksling til Kenya eller Sør-Afrika (høsten)

· Under utvekslingen vil du møte lokale ungdommer og sammen med dem arrangere filmfestival, produsere film og holde filmkurs.

· Søknadsfrist er 30. april for utveksling følgende høst.

Om du er interessert i Screen er det lurt å komme innom Tvibit og snakke om prosjektet med tidligere og nåværende deltakere. Spesielt vil vi oppfordre til deltakelse i Nordisk Ung Filmfestival i juni, enten som deltaker eller som frivillig. Da kommer du og i kontakt med flere som har vært med på Screen, samt mange andre filminteresserte fra hele verden.

Send spørsmål og/eller søknad med kort begrunnelse på hvorfor du vil delta i Screen sammen med CV på mail til karl@tvibit.net.


GAZA

Organisasjoner og enkeltpersoner i Tromsø som Palestinakomiteen og Krafttak for Gaza, har lenge vært engasjert i solidaritetsprosjekt med Gaza. I 2001 formaliserte Gaza by og Tromsø kommune en vennskapsbyavtale. Ut fra denne avtalen ble Vennskapsbyprosjektet ledet av Tvibit etablert i 2006. Til tross for svært utfordrende rammer har det siden da blitt gjennomført flere kulturprosjekter og aktiviteter mellom kulturaktører i Gaza og Tromsø. Gjennom prosjektet Vennskap Tromsø-Gaza samarbeider i dag blant annet Kulta, Rådstua, Kulturskolen, NUFF og Tvibit med Tamer Institute om felles verksteder og produksjoner på tross av distanse, og store praktiske og politiske hindringer.