om helsestasjonen helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om

 helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen vvvvvom helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen om helsestasjonen 

 

ÅPNINGSTIDER

Helsestasjonens åpningstider finner du her

 

Psykhjelpa 

fskjfksdhfsidfpsid fsie fiosejif sie fsejfsf skjfksdhfsidfpsid fsie fiosejif sie fsejfsf skjfksdhfsidfpsid fsie fiosejif sie fsejfsf skjfksdhfsidfpsid fsie fiosejif sie fsejfsf skjfksdhfsidfpsid fsie fiosejif sie fsejfsf skjfksdhfsidfpsid fsie fiosejif sie fsejfsf skjfksdhfsidfpsid fsie fiosejif sie fsejfsf skjfksdhfsidfpsid fsie fiosejif sie fsejfsf skjfksdhfsidfpsid fsie fiosejif sie fsejfsf skjfksdhfsidfpsid fsie fiosejif sie fsejfsf s

Time emd psykhjelpa å bestilles på telefon eller epost 

Helsesøster

Helsesøster kan skrive ut resept på p-piller forprevensjonsmildler djjdckxjcv

Drop- in system

bcjvlbkjcvbjvlkjb bcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbvbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbvvvvvvvvvvbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjbbcjvlbkjcvbjvlkjb

Les mer om  forskjellige prevensjonsmidler her 

doctor-1825417_1280.png
doctor-563428_1920.jpg

Lege

djdjgjødxkj'zjf'kzjbkbcm d a   k k k kk kkkkk  k    sdfksdjfbøsjkabøfjgbzdæjof fdgj

jdjddvnz  jadij sjdsdksjfksjdlksjflsk løf s sjf slkj sj s 

 

 


Drop- in