Bandøvingsrom

Pr time: kr 80,-
Halv dag: kr 350,- (dag/kveld)
Hel dag: kr 500,-

Du kan be om rapport fra teknisk stab på når og hvor mange timer dere øvd.

Band som er medlem i BandOrg kan få 40 kroner pr øvingstime! For et band som øver mye blir dette flere tusen kroner i halvåret. Fra 14 år. Snakk med Troms Musikkråd i 3. etasje. Mer info finner du ved å klikke her.

Ekstra utstyr:
Nordstage 2 (med stativ): 50,- pr. øving
Cymbalpakke standard: 50,- pr. øving


Solistrom/ små studios i U1

Pr time: kr 50,- (solist, trommeøving og DJ-øving).
Pris etter avtale ved faste øvinger.
Solist-øvinger i Tvibits målgruppe (til og med 25 år) er gratis.


Betaling

Fakturering som skjer etterskuddsvis en gang i kvartalet.
 


Under 18 år

Fakturering må godkjennes av foresatt.
Tilbud: 1000,-/halvår for 3 timers fast øving i uka (per bandmedlem).


SCENEN

Preproduksjon: 1000,- for en dagsession (11.00-23.00). Man rigger alt selv (med egen ekstern tekniker) og utstyret settes tilbake etter endt session. Det koster 1000,- ekstra dersom vi skal rigge opp/ned.

Klikk her for tekniske spesifikasjoner for sal/scene.

Tekniker må være godkjent av oss. Dette gjelder også pre-produksjon med lys.

Øving i sal/scene (storband, orkester etc)

Halv dag: kr 1200,- // Hel dag: kr 2000,-
Vi stiller da med sanganlegg (2x subs+ 2x topper, 8-kanals lydmikser, 4 stk. sm58, 4 stk. mikrofonstativ, 4 stk. 5m. xlr), 2x gitarforsterkere, 1x bassforsterker og trommesett. Alt rigges på gulv i forkant av scene.

Øving i tom sal, akustisk uten utstyr

Halv dag: kr 500,- // Hel dag: kr 1000,-
(Stoler kan suppleres etter behov)