Tvibit Talentfilmfond

 

Tvibits Talentfilmfond gir unge talenter muligheter til å utvikle og gjennomføre kreative prosjekter innen visuelle utrykksformer, med fokus på bevegelige bilder og annen visuell historiefortelling. Film, foto, spill, interaktiv historiefortelling, animasjon og tegneserier er innenfor. Man kan også søke om støtte til deltakelse på arrangement i regi av andre som er med på å bidra til faglig utvikling hos søker, som feks workshops eller mentorhjelp.

 

  • Talentfilmfondet er for unge talenter bosatt i Nord-Norge i alderen 15 til 30 år.

  • Maksimalt tilskuddsbeløp er 20.000.

  • Det kan søkes flere ganger til samme prosjekt,  men da kun etter samtale med veileder på Tvibit.

  • Alle prosjekt som mottar støtte får tilbud om veiledning. Ved større søknadsbeløp vil søker inviteres til en samtale om prosjektet før videre saksbehandling. 

For prosjektstøtte må det leveres en prosjektbeskrivelse, budsjett og fremdriftsplan. For musikkvideo må søker være filmskaperen som står bak, og filmidéen være det sentrale i prosjektet (ren promotering av band/musikk vil ikke støttes av Talentfilmfondet). For deltakelse på workshop, mentoring eller annen kompetanseheving skal prosjektbeskrivelsen inneholde informasjon om forventet utbytte for søker/prosjekt, og beskrivelse av hvordan dette bidrar til å hjelpe søker til å komme et steg videre i sin kunstneriske/profesjonelle karriere.


Husk at vi også har Tvibitstigen, en egen støtteordning som gir unge mennesker i Nord-Norge muligheten til å realisere sine egne idéer og prosjekter innen kulturelle og kreative prosjekter.