Talentfilmfondet er for deg som har lyst til å utvikle deg innen film, foto, spill - eller en blanding av alt. Vi støtter konkrete filmprosjekter som kortfilm, musikkvideo, dokumentar, eksperimentell, og deltakelse på kurs, workshops etc.

Ta gjerne kontakt om du vil ha en prat om hvilke muligheter vi har for å bidra til ditt prosjekt, eller søk direkte her:


Felles for alle søknader er at vi vil ha en budsjettoversikt, en fremdriftsplan og beskrivelse av søkeren.

I tillegg ønsker vi følgende vedlegg:

Filmprosjekter: Synopsis, treatment eller manus. For musikkvideo holder det med treatment/moodboard. For søknader over 10.000 vil vi også ha prosjektbeskrivelse som sier noe om hvordan filmen er tenkt gjennomført og visuelt utrykk, beskrivelse av teamet som står bak.

Kurs/workshops: ønsker du å delta på et kurs, workshop, seminar, filmfestival e.l. vil vi gjerne ha en kort refleksjon rundt ønsket utbytte av deltakelsen.

Mentor: Hvis du vil leie inn en profesjonell mentor/konsulent for å få hjelp til utvikling av en idé, et manus, i etterarbeid e.l. kan du søke støtte til å dekke honoraret til mentoren. Da vil vi gjerne ha en kort refleksjon rundt ønsket utbytte av å ha en mentor i prosjektet.

Transmediaprosjekter og spillutvikling: prosjektbeskrivelse, budsjett og beskrivelse av teamet bak.

Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden må du bare ta kontakt med oss.

Løpende behandling av søknader opp til kroner 5.000,-, søknader over dette behandles hver sjette uke. Søk når DU vil!

Søknadskriterier:
Du må være mellom 15 og 30 år.
Du må ha tilknytning til Troms Fylke.
Fondet støtter ikke innkjøp av kamera- og redigeringsutstyr (med unntak av lagringsenheter som harddisk o.l.) Vi kan støtte leie av utstyr.
Fondet støtter ikke lønn eller honorar til søkeren. Vi kan støtte honorar til profesjonelle skuespillere og mentorer.
Det gis ikke støtte til skoleprosjekter, untatt ved høyere utdanning. F.eks. filmskole etc.
Man kan maks søke om kroner 30.000,- per prosjekt.

 

Tvibit Talentfilmfond støttes av Troms Fylkeskommune.