Vi har avviklet talentfilmfondet.
Men ingen krise søk Tvibitstigen i stad.