TROMSØ UNGDOMSRÅD 2018/2019

 
web20180927-_Z8B9428.jpg
web20180927-_Z8B9435.jpg

Rådet består av:

 

Leder: Einar Postmyr Mathisen

Nestleder: Pernille Traasdahl

Idrettsansvarlig: Mona Bourfed

Fysisk helseansvarlig: Liza Lisichenko

Utdanningsansvarlig: Ulrik Johan Jakobsen

Kulturansvarlig: Thale Teoline Myrbakk

Vara 1: Marthe Dale Larsen
Vara 2: Lars Isak Bartnes Wikmark

Miljøansvarlig: Ina Sofie Løvlihagen Kvam

Psykisk helseansvarlig: Samuel Tuesøn Andersen

Byutviklingsansvarlig: Mathias Roska

Næringslivsansvarlig: Oda Madeleine Ødegård Aronsen

Samferdselsansvarlig: Sebastian Fykse


HVA ER ET UNGDOMSRÅD?

 

Et ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig organ, på lik linje med et eldreråd eller råd for funksjonshemmede, en interessegruppe som ulike aktører i Tromsø kommune kan bruke som referanse eller invitere som representanter for ungdommens stemme i ulike saker som angår aldersgruppen 13 - 20 år.


Ungdomsrådet består av 11 ordinære medlemmer og to vara fra 13-20 år. Medlemmene kommer fra alle deler av kommunen, både byen og de ulike distriktene. Blant medlemmene har alle sitt ansvarsområde i tillegg til at det velges leder og nestleder, PR-ansvarlig og elevrådskontakt. Ansvarsområdene er: utdanning, kultur, miljø, samferdsel, idrett, helse og omsorg og byutvikling.

Ungdomsrådet mener at i saker der ungdom berøres, må de også involveres. Rådets interesser ligger der ungdommene i kommunens interesser ligger. Derfor kjemper Ungdomsrådet for at saker som er viktig for ungdommer og barn får samme oppmerksomheten som saker som er viktig for andre samfunnsgrupper. Det er et mål at unge i Tromsø skal vite at de kan bruke Ungdomsrådet til å få satt sine saker på dagsorden. Vi ønsker at det skal være mulig for ungdom å kunne endre ting de ikke er fornøyde med i kommunen, gjennom å bruke ungdomsrådet som det organet det er.

Tilholdsstedet til Tromsø Ungdomsråd er Tvibit, som er lokalisert midt i sentrum. Her avholdes møter og konferanser som ungdomsrådet arrangerer. Ungdomsrådets sekretær er også ansatt ved Tvibit. I løpet av året deltar ungdomsrådet på mange forskjellige konferanser som er innenfor deres interesse områder. Ungdomsrådet har møterett kommunestyret, i tillegg til at det er god dialog med byrådet og de ulike komitéene.

Hvis du sitter inne med saker du ønsker skal tas opp, må du veldig gjerne ta kontakt med oss! Vi er her for ungdommen – bruk oss!


KONTAKTINFORMASJON

Sofie Lødding, sekretær for Ungdomsrådet (Kontor på Tvibit )
E-post: Sofie.Lodding2@tromso.kommune.no
Telefon: 77 69 78 70

Einar Mathisen, Leder i Tromsø ungdomsråd
E-post: einarmathisenTUR@gmail.com