For å gjøre en forskjell, gi mening og relevante muligheter legger Tvibit aktivt til rette for internasjonale samarbeid og engasjerer oss stadig i konkrete prosjekt med partnere rundt om kring i verden.

Om TVIBIT GLOBALT

Kulturproduksjon og meningskapning krever et globalt perspektiv. Verdier og det som menes, tilbys og skapes lokalt må tåle sammenligning med verden for øvrig. Om ikke blir man irrelevant og velges bort til fordel for bedre og stadig mer tilgjengelig aktivitet og innhold via internett og nye medier.