Da en operasjon fører til utilsiktede skader, utsettes Avengers teamet for stadig mer politisk press. Dermed skal det opprettes en statlig etat som vil gi teamet ordrer. Den nye situasjonen splitter Avengers i to grupper. Den ene ledes av Steve Rogers, som vil at Avengers skal stå fritt til å forsvare menneskeheten uten statlig innblanding, mens resten følger Tony Stark, som til alles overraskelse velger å støtte det statlige tilsynet med gruppen.

Vi byr på popcorn! =)