I denne utgaven av Bli en god festivalarbeider! skal vi fokusere på hvordan man kan komme igang med egne prosjekter/festivaler. 

Hvor starter man? Hvor kan man søke penger? 
Vi tar for oss konkrete caser og jobber med deres ideer til nye prosjekt!