Back to All Events

Photo- og Photoshopkurs

I anledning 8.mars skal Tvibit arrangere en rekke aktiviteter som går inn på temaet å tørre å ta plass. Våg å stå opp for det du tror på, våg å ta plass, våg å være deg selv. Uansett kjønn. ♥ 

THIS COURSE IS HELD IN ENGLISH

9. mars arrangeres det fotokurs på Tvibit, med kort innføring i photoshop for nybegynnere. Merk dere at kurset blir holdt på engelsk, da Catherine Gundry-Beck fra Irland skal holde kurset. Hun har studert fotografi på Norwich University of the Arts. Vil dere vite mer om henne, kan dere sjekke ut hennes egen hjemmeside og Facebookside


Meld deg på via påmeldingsskjemaet her

For at dere skal få mest mulig ut av kurset har vi satt en maks grense på 10 stk. (Vi prioriterer påmeldte i alderen 15-25).

Hvis de som har en laptop kan ta med seg denne, og installere trial version av Photoshop på forhånd, fører dette til at vi får plass til flere på kurset. Har du noen bilder du ønsker å ta med deg, ta de med! Disse kan du bruke under innføringen i Photoshop. Har du eget fotokamera, ta gjerne med det også! 

Catherine ønsker å gi deg en liten utfordring før du kommer på kurset. Plukk et ord og ta et bilde basert på det ordet. Velg fra ordene: Ro, drømmer, eventyr, farge og følelser. Ta med dette bildet når du kommer for å delta på fotokurset, for dette kan brukes til photoshop-delen, så er vi sikre på at alle har noe å redigere på.

Vi ønsker dere alle velkommen! Information in English:
For the occasion of March 8 Tvibit will arrange a variety of activities that go into the subject daring to take place. Dare to stand up for what you believe, dare to take place, dare to be yourself. Regardless of gender. ♥

THIS COURSE IS HELD IN ENGLISH.

March 9, we arrange a course in photography at Tvibit, with a brief introduction to Photoshop for beginners. Notice that the course is held in English, when Catherine Gundry-Beck from Ireland will lead the course. She studied photography at The Norwich University of the Arts. If you want to know more about her, check out her website and Facebook page


Sign up via the registration form here

For you to get the most out of the course, we have set a maximum limit of 10 persons. (We will prioritize participants at the age of 15 to 25).

If those who have a laptop can bring them and install the trial version of Photoshop in advance, we will be able to make room for more people to attend the course. Do you have any pictures you want to take with you, bring them! You can use them during the introduction of Photoshop. Do you own a camera? Feel free to bring it too!

Catherine wants to give you a little challenge before the course starts. Pick a word and take an image based on that word. Choose from the words: Tranquility, dreams, adventure, color and emotion. Bring the photo when you come to attend the photography course, this can be used in the photoshop part, so we are sure that everyone has something to edit on.

We wish you all welcome!

Later Event: March 14
Tegnetirsdag