I denne utgaven av Bli en god festivalarbeider skal vi fokusere på hvordan man kan komme igang med egne prosjekter/festivaler. 

Hvordan kan man finansiere prosjektet? Hvordan skriver man en god søknad? 

Vi tar for oss konkrete caser og jobber med deres ideer til nye prosjekt!