Dansetorsdag er et tilbud for dansere som trenger en plass å øve. Det er et drop-inn basert dansetilbud for unge i Tromsø. Dette er siste dansetorsdag før sommerferien. Om man ønsker å booke lokalene kan man sende en mail til mariann.meszaros.josefsen@tromso.kommune.no . 

mer info: www.tvibit.net/dans