Fra idé til prototype - Presentasjon av AR-appen PAZZING.

mer info : http://tvibit.net/proto/