Back to All Events

Fagseminar om universell utforming / tilgjengelighet

Norske konsertarrangører (NKA) er i gang med en satsning på tilgjengelighet, der Troms fylke er pilot. Nå kommer Berit Vordal fra NKA til Troms, for å gi kulturarrangører og arenaeiere inspirasjon og kompetanse på universell utforming og tilgjengelighet. 

Fagseminaret er en del av Norske konsertarrangørers «Tilgjengelighetsmerket», som er et kurs og en sertifisering av arrangører/ arenaer som oppfyller kriteriene for god tilrettelegging. 

Fagseminaret gir en innføring i tilgjengelighet som angår informasjon, billettbestilling, trinnfri adgang, HC-toalett, teleslynge, skilting, merking og sikkerhet. 

Målet er bedre tilgjengelighet på festival-/kulturarenaer for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og bedre mulighet for denne målgruppen å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

MÅLGRUPPE: alle som lager kulturarrangement (arrangører), og alle som eier eller drifter en kulturarena der det foregår kulturaktiviteter. (festivaler, bibliotek, kulturhus, museum, samfunnshus, grendehus, konsertarrangører, teater -og revylag, korforeninger, osv.) 

Fagseminaret i Troms er GRATIS å delta på. 
Vi serverer kaffe / te og noe å bite i.

23. sept: TROMSØ-REGION
kl 1000 – 1500, Tvibit/ konsertsal

Earlier Event: September 19
Dj Workshop
Later Event: September 23
Fotomandag