Back to All Events

MEDIA LITERACY

Skal vi utvikle barnas ressurser innen media, eller beskytte dem mot innhold? Er media literacy et mål i seg selv, eller et middel til å lære noe annet? Hvordan kan mediekompetanse knyttes til kreativ teknologi og hvordan kan foreldrene og lærere bruke verktøy som media lab og makerspace?

PROGRAM

12.30-13.00: Lunsj

13.00- 13.10: Festivalsjef Astrid Aure ønsker velkommen

13.10-13.40: Bente Aasheim arbeider som rådgiver i avdeling Kunst, kultur og skole i Kulturtanken. Der er hun blant annet prosjektleder for Prosjekt elevmedvirkning, som er et treåring utviklingsprosjekt med mål om en bedre implementering av DKS i skolen. Aasheim har mangeårig bakgrunn som lærer og har vært utøvende kunstner i DKS med animasjon som kunstfelt. Aasheim har blitt utfordret til å snakke om: Er Media Literacy et mål i seg selv, eller et middel til å lære noe annet? Temaet vil bli diskutert i kontekst av DKS og de mål Kulturtanken har for et bedre samspill mellom DKS og skolens læreplaner.

13.40-14.10: Håvard Gulldahl har jobbet som nyhetsjournalist i flere medier før han i 2011 begynte å jobbe som en av flere regissører i Dyrevenn for NRK Super i Tromsø. Siden da har han tatt på seg både regi- og produsenthatten i ulike små og store prosjekter innenfor dokumentar- og reality-sjangeren. Han har blant annet jobbet med Dyrevenn, Fotballproff, Oppdrag Nansen og BlimE.

Håvard mener det er viktig å ha god kontakt med publikum og forstå sin målgruppe, og jobber målrettet med dette. Til sesjonen har han samlet erfaringer fra ulike NRK Super-produksjoner, og skal trekke fram ulike eksempler på hvordan det jobbes med å involvere barn og unge.


14.10-14.20: Pause

14.20-15.30: Ismet Bachtiar, Cris Kevin Bjørndal og Bjørn Giswold har drevet med dataspill, 3D printing, og VR og har nå opprettet nye fasiliteter på Tvibit under paraplyen «Kreativ Teknologi». De skal snakke om hvordan de jobber med teknologi som kulturfelt. Hvordan utvikler vi mediekunnskap og engasjere barn og unge i kreativ utforskning av deres medievitenskaper i sine mange varierte former.

Ismet Bachtiar er opprinnelig profesjonell spillutvikler med erfaring fra Singapore og Oslo. De siste 3 årene har Ismet vært ansatt som prosjektleder og spillkonsulent på Tvibit i Tromsø, samtidig som han har vært kreativ leder i Plus Point AS. På Tvibit har han ledet en forstudie innen Ny Media og Kreativ Teknologi hvor han har testet ut ulike nye aktiviteter i hele Nord-Norge, samt bygd opp et VR- og spill-miljø blant unge mennesker i landsdelen. Cris Kevin Bjørndal er en multi-talentfull utvikler med ferdigheter i illustrasjon, 3D-modellering, VR og robotikk. Cris sin lidenskap for teknologi og dyp forståelse av den kreative prosessen gjør ham til en perfekt match for å lede det nyopprettede Makerspace på Tvibit. Bjørn Giswold har et stort lidenskap for spill og spillkultur i Tromsø, og har flere års erfaring som variety streamer på Twitch. Han jobber på Tvibit som spillansvarlig og lærer opp ungdom som ønsker å starte med streaming.

TID/STED

Onsdag 6. september kl. 12:30–15:30 (inkl. lunsj)

Tvibit, Multirom

Earlier Event: September 3
Oppstart Tegnetirsdag
Later Event: September 4
Spillonsdag