Tvibit/Rådhuset, 26.– 27. september 2018

Kl. 08:30-15:30

Vil du være med i Tromsø Ungdomsråd? Bli med på Ungdomskonferansen 2018! Det blir servert gratis mat, masse leker, og fraværet blir registrert som (gyldig) politisk fravær. Vil du bli kjent med nye folk? Ungdomskonferansen er for ungdom fra 8.trinn – VG3.

 
 

Årets program under ungdomskonferansen 2018:

 
UNGDOMS- KONFERANSEN.jpg
 

 

Hva er et ungdomsråd?

Et ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig organ, på lik linje med et eldreråd eller råd for funksjonshemmede, en interessegruppe som ulike aktører i Tromsø kommune kan bruke som referanse eller invitere som representanter for ungdommens stemme i ulike saker som angår aldersgruppen 13 - 20 år.

Målet med konferansen er at ungdom skal få anledning til å møtes og arbeide sammen for å finne ut hva vi felles kan gjøre for at Tromsø kommune skal gi en meningsfylt og innholdsrik fritid til ungdommen, samt å være med å påvirke skolehverdagen. Det er også et mål i seg selv å motivere og inspirere til økt engasjement generelt blant ungdommer i Tromsø kommune. Deltakelse fra både ungdomsskole og videregående.

Vi inviterer skolene/ elevråd og ungdomsorganisasjoner med maks 4 representanter hver til konferansen. I påmeldingen må en oppgi kontaktinformasjon (navn, alder, mobilnummer, e-post, samt skole eller organisasjon og eventuelle allergier eller andre tilrettelegginger). Brev med bekreftelse på deltagelse vil deltakerne motta ved konferansens slutt. Vi dekker transporten til og fra konferansen etter billigste reisemåte. Husk å ta vare på billett(er).

 

Spørsmål? Ta kontakt med Hedda.ottar@gmail.com