Bestillingsskjema for å leie rom på TVIBIT

OBS! Feltene som har “*” må fylles ut!

Leietaker *
Leietaker
Kontaktperson *
Kontaktperson
Addresse *
Addresse
Hvis du leie som firma skriver du org-nummeret, hvis du leie som privatperson skriver du personnummeret ditt.
Ansvarlig person *
Ansvarlig person
Utleieperiode
Fra *
Fra
OBS! Datoen skrives: Måned - Dag - ÅR
Til *
Til
OBS! Datoen skrives: Måned - Dag - ÅR
Klokkeslett for utleie - fra
Klokkeslett for utleie - fra
Kun hvis du utleie på sammen dag!
Klokkeslett for utleie - til
Klokkeslett for utleie - til
Kun hvis du utleie på sammen dag!
Velg hva du vil leie
Du kan kan velge flere poster
Hvor mange timer skal du ha en tekniker?
Avgiftspliktig? *
MVA
Har du noe mer vi burde vite om?
Info + Personvernerklæring *
Info + Personvernerklæringen kan leses nede

Info + Personvernerklæring

Tvibit kan tilby:

Catering fra Kringla kafe: Dette må avtales nærmere med kontaktperson, mtp pris og tid for bespisning.

Publikumsverter: Dette må avtales på forhånd. Vi stiller med brannvakt og publikumsvert.

Teknikere: Mot pris på 500,- per time kan tekniker rigge opp og ned utstyr.
Vi ser helst at leietaker bruker egne lyd/lys teknikere. Disse må godkjennes av Tvibit. – Gjelder ved preproduksjoner og avvikling av forestillinger.

Bord/stoler: Vi har bord og stoler som kan benyttes av leietaker. Gi beskjed om behov i forkant. Vi oppfordrer leietaker til å rigge rommet opp og ned selv. – Vi kan rigge mot betaling og at det bestilles i forkant.

Kategorier:

Konsertsalen:
Preproduksjon: 1000,- for en dagsession (11.00-23.00). Man rigger alt selv (med egen ekstern tekniker)
og utstyret settes tilbake etter endt session.
Det koster 1000,- ekstra dersom vi skal rigge opp/ned.
Tekniker må være godkjent av Tvibit. Dette gjelder også preprod med lys.
Øving i salen (storband, orkester etc):
halv dag 1200,- // hel dag 2000,-
Vi stiller da med sanganlegg (2x subs+ 2x topper, 8-kanals lydmikser, 4 stk. sm58, 4 stk.
mikrofonstativ, 4 stk. 5m. xlr), 2x gitarforsterkere, 1x bassforsterker og trommesett.
Alt rigges på gulv i forkant av scene.
Øving i tom sal, akustisk uten utstyr: (stoler kan suppleres etter behov)
halv dag 500,- // hel dag 1000,-

Møterom: // hel dag 500,-
Møterommet har plass til maks 12 personer og er utstyrt med whiteboard og videokonferanse-utstyr.
Møterommet finner dere på 1.plan.

Flerbruksrom: // hel dag 1000,- // to stk rom; 2000,-
Vi har to stk flerbruksrom med god plass til kurs, seminarer o.l. Disse kan slås sammen til et stort rom.
Begge rommene er utstyrt med prosjektor, lydplanke og hvit bakvegg.
Ved større arrangementer der Tvibit står for teknisk produksjon skal det meldes inn tekniske behov senest en mnd i forkant.

Endring i kontrakt:
Endringer i avtalen må meldes inn senest en uke før.

Tillegg i kontrakt:
Skulle det komme tilleggsoppgaver ifm leieforholdet kan Tvibit legge dette til i faktura. Leietaker får da beskjed.

Brudd i kontrakt:
Ved kansellering må dette informeres om 4 uker før avtalt starttidspunkt for leieforholdet.
Ved kansellering 2 uker før avtalt tid faktureres 50% av avtalt beløp.
Ved kansellering 24 timer før avtalt tid fakturerer Tvibit hele beløpet.
Leietaker er pliktig til å levere tilbake nøkkel ved avsluttet leieforhold.
Tvibit forutsetter at leietaker følger gjeldende HMS regler.
Leietaker er pliktig til å levere rommet tilbake i samme stand (ryddet) som det var da leietaker kom.


PERSONVERNERKLÆRING FOR TROMSØ KOMMUNE V/TVIBIT

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Tromsø kommune v/Tvibit samler inn og bruker personopplysninger. Tvibit er opptatt av å verne personopplysninger, og vi legger stor vekt på å beskytte ditt personvern. Tvibit samler inn personopplysninger til bruk i booking av øvingsrom, utlån av filmutstyr, registrering av søknader på våre støtteordninger, påmelding til kurs og utsending av informasjon om våre tilbud.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar, fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved referanse til en identifikator slik som navn, personnummer, stedsinformasjon, en elektronisk identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.

Tvibits formål:

Tvibit er en hub for kultur og kreativ virksomhet. Gjennom eksperimentering, medvirkning, og egenkraftmobilisering utvikler Tvibit mennesker og ideer innenfor ny og ung kultur, og kreativ næring. Virksomheten er lokalt forankret, med verden som nedslagsfelt. Tvibit finnes for målgruppene og skal utvikle seg i dialog og samspill med deres behov. Vi skal være relevante, og jobbe for å levere det beste og viktigste tilbudet vi kan. Tvibit fokuserer på satsingene musikk, film og media, kreativ virksomhet, kafé og møteplass, og ung ny kultur.

Hvilke opplysninger vi registrer og hva vi bruker informasjonen til:

Det er ved egen registrering i våre systemer at din informasjon blir lagret. Det vil si at du selv må registrere din informasjon hos oss via våre skjemaer for å bli registrert slik at vi får kontakt med deg: For å kunne reservere øvingsrom, Kysten studio og andre lokaliteter samt lån av filmutstyr trenger vi ditt navn, epost og telefonnummer, denne informasjonen trenger vi for å kunne komme i kontakt med deg i forbindelse med ikke møtt opp, betalingsspørsmål eller ved andre henvendelser.

Ved påmelding til kurs registrerer vi navn, epost, fødselsdato og telefonnummer. Dette for å kunne komme i kontakt med deg ved endringer, informasjon om kommende kurs, utsending av kursmateriell, og tilpassing av kurs til aldersgruppe.

Ved utsteding av faktura er vi også nødt til å innhente personnummer.

Ved deltakelse på arrangementer, konserter ol. vil vi noen ganger fotografere og/eller filme deltakere

Hvilke opplysninger behandler vi etter innhentet samtykke:

Navn, telefonnummer, epostadresse, personnummer og fødselsår. Foto og video innhentes etter spesifikt samtykke.

Endringer:

Oppdatert personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på følgende link: http://tvibit.net/tvibitpersonvern/

Deling:

Tvibit deler ikke informasjonen du har registrert hos våre databehandlere med noen utenfor organisasjonen uten at det spesifikt er gitt tillatelse til det i forhold til å publisere fotografier/video på våre nettsteder og i sosiale media eller annet visningssted etter avtale.

Innsyn og sletting av informasjon:

Ønsker du å se hva som er registrert om deg og/eller slette informasjonen ta kontakt med oss på christian.hyld@tromso.kommune.no