YoungDox_utentekst.jpg

YoungDOX

Vi ønsker å utfordre unge filmskapere til å utforske det sosiale miljøet rundt dem ut fra perspektivet “endring”, og finne historier som rører og berører dem når det holdes opp mot fortid vs nåtid/fremtid, ung vs gammel, lokal vs global. Målet er å bidra til at deltakerne utforsker båndene mellom mennesker og miljøet rundt dem som knytter dem til et sted, eller motsatt, det som gjør at man ønsker forandring.

Resultatet blir korte dokumentarer og foto-essay, produsert av unge filmtalenter, sammen med lokale assistenter og filmskapere. Deltakerne skal levere refleksjonsnotater og spille inn en kort, personlig betraktning om prosessen og erfaringen etter ferdigstillelse.

YoungDOX er for unge filmskapere og fotografer som har litt erfaring eller interesse for film og fotoproduksjon fra før, og som ønsker å utforske kort dokumentar som sjanger. Samarbeide deltakerne imellom i idéutvikling og erfaringsutveksling vil være en sentral del av prosessen.

KLIKKE HER FOR PÅMELDING!

Oversikt:

1ste fase: Workshop, research og idéutvikling

2dre fase: research og produksjon

3dje fase: editing masterclass

4de fase: editing, re-shoots

5te fase: screenings & publisering av resultater

6te fase: refleksjoner

Workshoplederne vil være en kombinasjon av profesjonelle dokumentarister, fotografer, skribenter og klippere. Om prosjektene eller deltakerne har behov for det, så vil vi dedikere mentorer som jobber direkte med individuelle talenter.

Fase 1: Idéutvikling

Fokuset vil være på inspirasjon, diskusjoner og idéutvikling, sammen med research. Perioden vil ha hovedvekt på workshops koblet med diskusjoner og researchturer. Team og idéer tar form.

Kick-off vil være en inspirasjons-workshop, som blant annet vil se på hva som rører seg på nettet i form av korte dokumentarer, og utforske mulighetshorisonten både i gruppa og i de miljøene vi beveger oss i.

Storytelling-workshop: å utforske tema gjennom karakterer: bruke “karakterutvikling” som et verktøy på tvers av fag for å utforske identitet.

Gjennom å finne opp fiktive karakterer, og gravende spørsmål, vil deltakerne utforske og bli mer bevisst på hvordan mennesker er knyttet til tingene som omgir dem, og hvordan følelsesmessig tilknytting og personlig historiefortelling bidrar når vi utvikler våre egne myter og selvforståelse. 

Metoden blir brukt til å utvikle historier som resonnerer gjennom å utforske folks atferdsmønster knyttet til objekter, miljø og sosiale koblinger.

Det vil bli gjennomført en egen dybdeintervju-workshop, igjen koblet med videre diskusjon og betraktninger rundt prosjektene.

Fase 2: Produksjon 

Teamene har bestemt seg for idéer og har begynt planlegging og innspilling av materiale. Ukentlige meet-ups for erfaringsutveksling og diskusjoner rundt prosjektene deres.

 Fase 3: Redigering 

Workshop som vil fokusere på å dykke ned I materialet som er innspilt, og gjennoppdage det som er der. Med publikum i bakhodet vil workshopen ta sikte på å engasjere seeren kunstnerisk og tematisk, og ikke bare gjenngi informasjon, samtidig som man er tro mot subjektet.

Fase 4: redigering, lyd/musikk, og reshoots ved behov.

 Fase 5: Filmvisninger og publisering av materiale.

 Fase 6: Evaluering og refleksjoner rundt prosesen.

Vi håper dette frister og at vi ser deg der!