Tromsø: @15/19

rawpixel-1054659-unsplash.jpg

Tromsø: @15/19

15 år. 19 år. To tidspunkter i livet hvor du står på terskelen til noe nytt. Kanskje drømmer du om noe som ligger foran deg. Kanskje lengter du etter noe som har vært. Kanskje slites du mellom de to følelsene. Og kanskje føler du deg bare usikker på hva som foregår. Det er mange som mener noe om det å være ung i dag. Vi ønsker vite: hvordan ser livet ut for en 15-åring som bor i sentrum? Eller en 19-åring som holder til på Kvaløysletta, eller... hvorsomhelst, egentlig.

Vi ønsker oss bilder og film som viser hvordan det er å være ung i Tromsø i 2019. Vi har bare et krav: at disse unge menneskene blir snakket med, filmet og fotografert av andre unge mennesker. Vi er ute etter ungdom som kan være med på å dokumentere andre unge menneskers hverdag.

Vi vil tilby utstyr og veiledning, inspirasjon og opplæring i foto og film til de som ønsker det. Kjenner du noen som har interesse for tekst, foto og/eller film? Har du lyst til å være med selv?

Send en melding til terje@tvibit.net, 97179886, meld oss på facebook/tvibit, eller kom på kick-off mandag 11. februar kl. 18

___________________________________________________________

Tromsø: @ 15/19

 15 years old, 19 years old. Two times in life where you stand in between of something new. Maybe you dream of something that lies in front of you. Maybe you long for something that has been. Maybe you live between the two feelings. And maybe you just feel insecure about what's going on. There are many who thinks something about being young today. We want to know: how does life look like for a 15 year old person who lives in the city center? Or a 19-year-old who lives at Kvaløysletta, or ... anywhere, really.

 We want pictures and films that show how it is to be young in Tromsø in 2019. We have only one requirement: that these young people will be approached, filmed and photographed by other young people. We are looking for young people who can help document their peers everyday lives.

 To those joining we will offer equipment and guidance, inspiration and training in photo and film to those. Do you know someone who is interested in writing, photographing and / or filming? Would you like to be join yourself?

 Send a message to terje@tvibit.net, 97179886, sign up on facebook / tvibit, or come on the kick-off Monday the 11th. of February at. 18:00

Mia Eriksen