Hva er Filmveksthuset?

På Filmveksthuset ønsker vi å utvikle historiefortellere med nordnorsk bakgrunn, som kan være med på å bygge en sterkere film- og mediebransje i nord.


Filmveksthuset på Tvibit er et regionalt senter (Nord-Norge) for ungdomsfilm. Vi har filmgrupper, gjennomfører workshops, driver med utlån av filmutstyr, og støtte til filmprosjekter. Gjennom våre sterke kontakter lokalt, regionalt og internasjonalt jobber vi på flere nivåer med nettverk, utvekslinger, med frittstående prosjekter, og som ressurs- og støttespiller for filmskapere og helt eller delvis uavhengige institusjoner i landsdelen.

Vårt primære nedslagsfelt er film-, foto-, og spillinteresserte i alderen 15 til 30 år. Vi er med på første møte med mediet, til profesjonalisering og talentutvikling inn i bransjen.

 

Filmveksthuset Tvibit er en del av tilleggsavtalen til Den nordnorske kulturavtalen og er støttet av Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

 
tfk_rgb.jpg
FFK_logo_hovedmerke_cmyk (1).jpg