YoungDox

YoungDOX er en del av filmveksthuset sin satsning innenfor dokumentarsjangeren. Målet er å inspirere unge mennesker til å utforske dokumentarsjangeren ved hjelp av film/foto/tekst.


Hva er/gjør vi?

Kurset består av 5 workshoper i Tromsø over en periode på seks måneder. Deltagerne får veiledning og inspirasjon av filmskapere, dokumentarfotografer og tekstforfattere som er hentet inn som workshopledere.

Deltakerne er bosatt i Nord-Norge og er i aldersgruppen 17-29.

Prosjektet avlsuttes i oktober med visning av de ferdige prosjektene som deltakerne har arbeidet med underveis.

Spørsmål?

Kontakt Stina Gronbech.