FAQ / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

+ Må man skatte på tildelingen?

Tilskudd fra stat, fylke og kommune til kunst- og kulturformål regnes ikke som inntekt, og er derfor ikke skattepliktig. Støtten går til dokumenterbare utgifter for å gjennomføre prosjektet. Vi gir ikke støtte til egen lønn i prosjekter. Om prosjektet leier inn en tjeneste, må tjenesteyter skatte av honorar som mottas på vanlig måte.

+ Jeg ønsker å gjøre endringer i prosjektet, er det mulig?

Når det gjelder mindre endring i datoer og forskyvning av aktivitet, så er dette som regel ikke et problem. Men, vi ønsker at man holder seg innenfor et år fra tilskuddet ble gitt til prosjektet er ferdig (altså rapporten er sendt inn).

+ Hva gjør man om vil gjøre endringer i prosjektet?

Det kommer veldig an på hva det er man ønsker å endre prosjektet til. Om prosjektet endrer totalt innhold, vil man måtte ta dette opp med din kontaktperson i Tvibitstigen og tydeliggjøre hva endringene består i. Så kan man finne ut om dette er mulig eller ikke i hvert enkelt tilfelle.

+ Hvor lang tid tar det før jeg har midlene på konto?

Når vi har mottatt utfylt akseptskjema-link, ordner vi utbetalingspapirene med en gang. Da vil det ta omtrent 2-3 uker til pengene er på konto. Om man ønsker å vente med utbetalingen, må man gi beskjed om dette til sin kontaktperson.

+ Kan jeg søke midler til et prosjekt som skal skje i Drammen?

Midlene fra Tvibitstigen kommer fra Sparebankstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge, som har som mål å gi tilbake til landsdelen. Så, i hovedsak ønsker vi at all eller det meste av aktiviteten foregår i Nord-Norge. Hvis du har dette spørsmålet før du søker, anbefaler vi at du tar kontakt med en av oss som jobber med Tvibitstigen (kontaktinfo her) og avklarer før du sender inn søknaden.

+ Må jeg ta vare på alle kvitteringene knyttet til prosjektet?

De som mottar tilskudd er ansvarlig for å ta vare på alle bilag i prosjektet, som kan legges fram ved et eventuelt ettersyn.

+ Kan man søke flere ganger?

Man kan søke støtte flere ganger, men vi gir ikke støtte til gjentakende (den samme) aktivitet. Er du f. eks et band som tidligere har fått støtte til innspilling, vil dere ikke få dette en gang til. Men, ønsker dere for eksempel å gjøre en innspilling av en musikkvideo, eller turne, kan dette være aktuelt å gi støtte til.

+ Kan man kjøpe utstyr for tilskuddet?

Vi gir ikke støtte til innkjøp av utstyr til privat bruk. Er det snakk om utstyr som skal brukes i f. eks en forestilling eller til en filminnspilling (type rekvisita, kostymer, materiale til å bygge en utstilling el.) er dette fullt mulig å kjøpe for støtten.

+ Kan man ta ut lønn fra tilskuddet?

Den som har mottatt støtten og gjennomfører prosjektet kan ikke ta ut midler til egen lønn/eget arbeid. Er man f. eks et band, gjelder dette alle i bandet. Men, man kan bruke støtten til å honorere andre som man leier inn til å gjøre konkrete oppgaver i prosjektet.

+ Er det krav til egenandel eller delfinansiering?

Det er ikke et krav fra Tvibitstigen at man går inn med egenfinansiering eller delfinansiering. Men, det er alltid positivt å søke (og motta) støtte fra andre tilskuddsordninger, samt ev. å gå inn med egne midler.

+ Kan jeg få kopi av prosjektsøknaden?

Ja, det kan man.

+ Hvor kan jeg søke mer penger?

Vi har mange andre steder vi kan henvise til, men det kan være greit å vite hva slags prosjekt man driver. Så, ta kontakt med en av oss i Tvibitstigen (kontaktinfo her), så kan vi gi deg spesifikk info til ditt tilfelle.

+ Noen av deltakerne er over aldersgrense, kan vi likevel søke?

Så lenge 2/3 deler av gruppa er under 30 år, går det fint.