Personvernerklæring for tromsø kommune v/Tvibit

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Tromsø kommune v/Tvibit samler inn og bruker personopplysninger. Tvibit er opptatt av å verne personopplysninger, og vi legger stor vekt på å beskytte ditt personvern. Tvibit samler inn personopplysninger til bruk i booking av øvingsrom, utlån av filmutstyr, registrering av søknader på våre støtteordninger, påmelding til kurs og utsending av informasjon om våre tilbud.  

Hva er personopplysninger?  

Personopplysninger er enhver informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar, fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved referanse til en identifikator slik som navn, personnummer, stedsinformasjon, en elektronisk identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.  

Tvibits formål:  

Tvibit er en hub for kultur og kreativ virksomhet. Gjennom eksperimentering, medvirkning, og egenkraftmobilisering utvikler Tvibit mennesker og ideer innenfor ny og ung kultur, og kreativ næring. Virksomheten er lokalt forankret, med verden som nedslagsfelt. Tvibit finnes for målgruppene og skal utvikle seg i dialog og samspill med deres behov. Vi skal være relevante, og jobbe for å levere det beste og viktigste tilbudet vi kan. Tvibit fokuserer på satsingene musikk, film og media, kreativ virksomhet, kafé og møteplass, og ung ny kultur. 

Hvilke opplysninger vi registrer og hva vi bruker informasjonen til:  

Det er ved egen registrering i våre systemer at din informasjon blir lagret. Det vil si at du selv må registrere din informasjon hos oss via våre skjemaer for å bli registrert slik at vi får kontakt med deg:  

  • For å kunne reservere øvingsrom, Kysten studio og andre lokaliteter samt lån av filmutstyr trenger vi ditt navn, epost og telefonnummer, denne informasjonen trenger vi for å kunne komme i kontakt med deg i forbindelse med ikke møtt opp, betalingsspørsmål eller ved andre henvendelser.  

  • Ved påmelding til kurs registrerer vi navn, epost, fødselsdato og telefonnummer. Dette for å kunne komme i kontakt med deg ved endringer, informasjon om kommende kurs, utsending av kursmateriell, og tilpassing av kurs til aldersgruppe.  

  • Ved utsteding av faktura er vi også nødt til å innhente personnummer.  

  • Ved deltakelse på arrangementer, konserter ol. vil vi noen ganger fotografere og/eller filme deltakere 

Hvilke opplysninger behandler vi etter innhentet samtykke: 

Navn, telefonnummer, epostadresse, personnummer og fødselsår.  Foto og video innhentes etter spesifikt samtykke. 

Endringer: 

Oppdatert personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på følgende link:  http://tvibit.net/tvibitpersonvern/

Deling:  

Tvibit deler ikke informasjonen du har registrert hos våre databehandlere med noen utenfor organisasjonen uten at det spesifikt er gitt tillatelse til det i forhold til å publisere fotografier/video på våre nettsteder og i sosiale media eller annet visningssted etter avtale.  

Innsyn og sletting av informasjon: 

Ønsker du å se hva som er registrert om deg og/eller slette informasjonen ta kontakt med oss på christian.hyld@tromso.kommune.no