Tvibit og NUFF møter unge grønlandske filmskapere

English below


Tvibit og NUFF møter grønlandske filmskapere og den kulturelle verden av NUUK

 

I forbindelse med åpningen av det første permanente Filmverkstedet i Nuuk, var Tvibit og NUFF til stede og møtte unge talentfulle filmskapere, filmindustriens representanter, kulturinstitusjonene i NUUK og Sermersooq kommune. Disse møtene åpner for en felles fremtid og tettere relasjoner mellom disse to kommunene. Nylig fikk NUUK og Tromsø status som vennskapsbyer for å bygge videre på det gode fellesskapet.

Nytt samarbeid ble planlagt under disse intense og inspirerende dagene i NUUK. I 2019 vil NUFF ha et spesielt fokus på Grønland, og planlegger å være vert for 6 unge filmskapere, artister og to workshop ledere fra GL. I tillegg har NUFF og Tvibit etablert et samarbeid rettet mot en fremtidig nordisk-palestinsk workshop i Grønland.


Her er noen øyeblikk som viser byen, tatt under og mellom møtene. Tromsø og Nuuk har mye til felles: begge to er dynamiske byer i forandring som har et sterkt fokus på film og kultur. For å legge til rette for nye aktiviteter på tvers av byene, skapes det nå nye rom og en felles plattform.
Takk igjen til Filmverkstedet i Nuuk, Film Gl, Sermersooq kommune, Katuaq -Atlantic Record Music i gjestfrihet.

Vi ses snart igjen i Nuuk eller Tromsø ;)

 
 


Tvibit and NUFF meet Greenlandic filmmakers and the cultural scene in NUUK

 

 In occasion of opening of the first permanent Filmverksted in Nuuk, Tvibit and NUFF were present and met young talented filmmakers, the film industry representatives of the cultural institutions of the city of NUUK and of the municipality of Sermersooq. These meetings together are inaugurating a future of closer relationships between these two municipalities within the new status as twin cities between NUUK and Tromsø.

 New collaborations are already established within these intense and inspiring days in NUUK and in 2019 NUFF will have a special focus on Greenland, planning to host 6 young filmmakers and artists and two workshop leaders from GL. Moreover NUFF has established a cooperation in order to make a future Nordic-Palestinian film workshop in Greenland.

 Here are some moments that show the city, taken during and in between the meetings. Tromsø and Nuuk are dynamic cities in change in which there is a strong focus and new spaces are created for culture and film.

 

Thanks again to Filmverksted, Film Gl, Sermersooq kommune, Katuaq, Atlantic music for the hospitality. See you soon again in Nuuk or Tromsø ;)

Mia EriksenTvibit