Søk Strings Attached!

Søknad sendes på e-post til post@arktiskfilharmoni.no innen 6. februar 2019. Søkere vil få svar innen 11. februar og må selv besørge å få skrevet strykerarrangement for kammerorkester.

North Norwegian artists can apply for a session with the chamber orchestra from Arctic Philharmonic. Apply before 6th February, recording at Kysten Studio in April. The artists and bands need to have the arrangements ready for recording.

Mia Eriksen