Ung UNder 30

Tvibit ønsker å legge til rette for at unge mennesker kan realisere sine egne drømmer og ideer gjennom egen initierte prosjekter, faste aktiviteter og tilbud.

Tvibit UNG omfatter alle våre aktiviteter og tilbud rettet mot unge folk mellom 15-30 år.


Er du under 30 år kan du gratis gjøre følgende:

• Starte opp egne prosjekter

• Delta på faste aktiviteter og tilbud

• Ha faste bookinger i form av møter, gruppeaktivitet el.

• Søke støtte gjennom Tvibitstigen

• Henge

• Låne utstyr, lokaler og få veiledning

• Benytte seg av Tvibits verktøy, kompetanse og metoder, både gjennom veiledning, men også gjennom kurs og workshops på huset