Filmveksthuset på Tvibit er et regionalt senter (Nord-Norge) for ungdomsfilm. Lokalt arrangeres årlige filmgrupper, workshops, samt utlån av filmutstyr. Det jobbes lokalt, regionalt og internasjonalt på flere nivåer, gjennom frittstående prosjekter, og som ressurs- og støttespiller for helt eller delvis uavhengige institusjoner eller ungdommer.

I løpet av 2016 har det skjedd mye på Filmveksthuset, vi har flyttet inn i nytt hus, med alle de endringer det har ført med seg. 

På Filmveksthuset ønsker man å utvikle historiefortellere med nordnorsk bakgrunn, som kan være med på å bygge en sterkere film- og mediebransje i nord. Vi følger sporene til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og har jusetert aldersgruppen vi jobber innenfor opp fra 25 til 30 år. Vår lavterskelsatsing skal ivaretas, og utvidelse av aldersgrensen skal ikke gå på bekostning av den.