TROMSØ UNGDOMSRÅD 2018/2019

 
web20180927-_Z8B9428.jpg
web20180927-_Z8B9435.jpg

Rådet består av:

Leder: Einar Postmyr Mathisen

Nestleder: Pernille Traasdahl

Idrettsansvarlig: Mona Bourfed

Fysisk helseansvarlig: Liza Lisichenko

Utdanningsansvarlig: Ulrik Johan Jakobsen

Kulturansvarlig: Thale Teoline Myrbakk

Vara 1: Marthe Dale Larsen
Vara 2: Lars Isak Bartnes Wikmark

Miljøansvarlig: Ina Sofie Løvlihagen Kvam

Psykisk helseansvarlig: Samuel Tuesøn Andersen

Byutviklingsansvarlig: Mathias Roska

Næringslivsansvarlig: Oda Madeleine Ødegård Aronsen

Samferdselsansvarlig: Sebastian Fykse


Årets viktigste event for Tromsø Ungdomsråd. Bli med!

Årets viktigste event for Tromsø Ungdomsråd. Bli med!

Ungdomskonferansen 2019

25.-26.september 2019, på Tvibit/Rådhuset

Her kan du melde deg på årets viktigste begivenhet for Tromsø Ungdomsråd, Ungdomskonferansen 2019. Her får du mulighet til å lære mer om hva Tromsø Ungdomsråd gjør, hvordan det er å være med i ungdomsrådet og hvordan du kan være med å jobbe for en best mulig hverdag for ungdom i Tromsø kommune.

Tid og sted: 25.-26. september kl 09.00-15.00. Du får politisk fravær, vi skriver ut fraversbekreftelse til alle deltakerne på konferansen. Vi holder til på Tvibit 24. september og på Rådhuset i kommunestyresalen 25. september.

Programmet vil fokusere på å gi deg en innføring i ungdomsrådsarbeid, bli kjent med masse nye folk og få et innblikk i hvordan man får frem ungdommens sak på best mulig måte. Sist men ikke minst så skal vi velge nye medlemmer til rådet. Er du en av våre nye rådsmedlem? Du kan velge å nominere deg allerede nå via påmeldingsskjema. Det vil også være mulighet for å nominere seg under konferansen om du ikke har bestemt deg enda.

Detaljert program vil bli sendt til alle deltakerne når vi nærmer oss datoene.

Vi gleder oss til å se deg på konferanse!


HVA ER ET UNGDOMSRÅD?

Tromsø Ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig råd som jobber for at Tromsø kommune skal være en god kommune for barn og unge å vokse opp i. Ungdomsrådet er et rådgivende, informasjonsgivende og aktivitetsskapende råd som jobber opp mot både kommunestyret og byrådet i saker som vi anser som viktige for barn og unge. Tromsø ungdomsråd ble først etablert i Tromsø i 1998.

I 2000 fikk Tromsø ungdomsråd tale- og forslagsrett i de politiske komitéene i Tromsø kommune, men har i dag kun talerett i kommunestyret og de politiske komitéene.

Et ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig organ, på lik linje med et eldreråd eller råd for funksjonshemmede, en interessegruppe som ulike aktører i Tromsø kommune kan bruke som referanse eller invitere som representanter for ungdommens stemme i ulike saker som angår aldersgruppen 13 - 20 år.


Ungdomsrådet består av 11 ordinære medlemmer og to vara fra 13-20 år. Medlemmene kommer fra alle deler av kommunen, både byen og de ulike distriktene. Blant medlemmene har alle sitt ansvarsområde i tillegg til at det velges leder og nestleder, PR-ansvarlig og elevrådskontakt. Ansvarsområdene er: utdanning, kultur, miljø, samferdsel, idrett, helse og omsorg og byutvikling.

Ungdomsrådet mener at i saker der ungdom berøres, må de også involveres. Rådets interesser ligger der ungdommene i kommunens interesser ligger. Derfor kjemper Ungdomsrådet for at saker som er viktig for ungdommer og barn får samme oppmerksomheten som saker som er viktig for andre samfunnsgrupper. Det er et mål at unge i Tromsø skal vite at de kan bruke Ungdomsrådet til å få satt sine saker på dagsorden. Vi ønsker at det skal være mulig for ungdom å kunne endre ting de ikke er fornøyde med i kommunen, gjennom å bruke ungdomsrådet som det organet det er.

Tilholdsstedet til Tromsø Ungdomsråd er Tvibit, som er lokalisert midt i sentrum. Her avholdes møter og konferanser som ungdomsrådet arrangerer. Ungdomsrådets sekretær er også ansatt ved Tvibit. I løpet av året deltar ungdomsrådet på mange forskjellige konferanser som er innenfor deres interesse områder. Ungdomsrådet har møterett kommunestyret, i tillegg til at det er god dialog med byrådet og de ulike komitéene.

Hver høst arrangerer Ungdomsrådet en ungdomskonferanse hvor representanter fra alle skolene i kommunen er invitert. På denne konferansen velges også det nye ungdomsrådet.

Rådets medlemmer er engasjert og villig til å gjøre en innsats for at kommunen vår skal forbedres for kommunens unge befolking.

Hvis du sitter inne med saker du ønsker skal tas opp, må du veldig gjerne ta kontakt med oss! Vi er her for ungdommen – bruk oss!


KONTAKTINFORMASJON

Sofie Lødding, sekretær for Ungdomsrådet (Kontor på Tvibit )
E-post: Sofie.Lodding2@tromso.kommune.no
Telefon: 77 69 78 70

Einar Mathisen, Leder i Tromsø ungdomsråd
E-post: einarmathisenTUR@gmail.com