OM TVIBIT

Tvibit er et produksjons- og kompetansesenter for bredde og profesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet. 

Huset inneholder Kafé Kringla, Helsestasjon for Ungdom, Filmveksthuset, NUFF (Nordisk Ung Filmfestival), Kofor (Kompetansesenter for Rock i Nordnorge), øvingsrom og Kysten Studio, internasjonale prosjekter, Prosjektvugga, Yoghurt kulturaksellerator, utlån av lokaler og kompetanse. Troms Musikkråd med Viseklubben Spelt, kororganisasjonen Troms Sangerforum og landsdelsorganisasjonen Nordnorsk Viseforum.  I tillegg rommer Tvibit profesjonelle aktører som Buktafestivalen, Rakettnatt, Poppa Lars, Aggi Peterson, Per Martinsen, Benjamin Mørk m.fl.


GRUNNLAG

Fokusere på kultur og kreativ næring, og være en ressurs og drivkraft i kulturbyen Tromsø.

Ha realisering av ideer som det bærende i huset.

Oppfylle unges behov for å uttrykke seg, eksponere seg og kunne møtes i et eget hus i sentrum.

Bygge på medvirkning og se på ungdom som en ressurs.

VISJON

Sette mennesker, byen og regionen i stand til å realisere egne ressurser og ideer, forme sin egen identitet og dermed kunne skape en bedre verden for seg og andre.

VERDIER

Alle har ressurser til å bidra positivt dersom man oppnår tillitt, respekt, engasjement og reell innflytelse på egen situasjon. Muligheten til å påvirke egen situasjon, lokalsamfunnet og verden er den viktigste verdien i samfunnet.

VIRKSOMHET

Tvibit skal tilrettelegge for realisering av ideer og drømmer.