Kulturrådets Musikkseksjon

Få svar på det du lurer på ang Kulturrådets støtteordninger. Henning Mongstad og Helle K. Korsbøen fra Musikkseksjonene i Kulturrådet kommer for å informere om de ulike ordningene på musikkfeltet. De jobber til daglig med ordninger knyttet til konsert/turnévirksomhet (musikere og musikkensembler) og innspilt musikk (publiseringsstøtte og innspillingsstøtte), men vil også kunne svare på spørsmål knyttet til andre ordninger. Det vil være åpent for spørsmål fra deltakere, både i plenum og en-til-en. 

Møtet starter kl 18.00 onsdag 14.juni på Tvibit

Møtet arrangeres av RYK, Tvibit, Troms fylkeskommune og Kulturrådet.

OBS: Møtet om Kreative Norge kl 17.00 utsettes pga. sykdom. Vi setter opp nytt møte til høsten 

Jens K StyveComment