Hurtigvalg kontakt

Hovednummer: 776 97 870

Booking øvingsrom/småstudio // 489 90 095.

Booking Filmutstyr/redigering  //948 10 317

Booking møterom og lokaler // 776 97 870

Booking Kysten Studio  // 926 36 977

Booking Scene/Preprod  // 489 90 095

Musikkfabrikkene // 489 90 095

Helsestasjon for Ungdom  // 476 73 456

Kompetansesenteret for musikkbransjen i Nord-Norge (Kofor) // 926 36 977

Leie av kontorplass i 3. etg/Yoghurt // 958 00 903

Catering Kringla // 400 56 517


Tvibit HUSET


Christian Hyld Tlf: 776 97 870 E-post  Leder på Tvibit. Christian har jobbet på Tvibit siden 2000, han begynte som sivilarbeider, har vært leder for Filmveksthuset og er nå leder for Tvibit. Områder: Leder, økonomi, personal administrasjon.

Christian Hyld
Tlf: 776 97 870
E-post

Leder på Tvibit. Christian har jobbet på Tvibit siden 2000, han begynte som sivilarbeider, har vært leder for Filmveksthuset og er nå leder for Tvibit.

Områder: Leder, økonomi, personal administrasjon.

Sif Vik Tlf: 776 97 870 E-post  Plan- og utviklingsleder på Tvibit. Sif har ansvar for nye utviklingsprosjekter, nettverk- og myndighetskontakt, utadrettet virksomhet, foredrag, forankring, drift, administrasjon, personal, Unginfo, Aktiv Ungdom-programmet og Tvibitstigen m.m. Områder: Prosjekt- og idéutvikling, strategisk arbeid, søknadsskriving, prosjektledelse, veiledning av ungdomsstyrte prosjekter, nettverksbygging og utadrettet virksomhet, administrasjon

Sif Vik
Tlf: 776 97 870
E-post

Plan- og utviklingsleder på Tvibit. Sif har ansvar for nye utviklingsprosjekter, nettverk- og myndighetskontakt, utadrettet virksomhet, foredrag, forankring, drift, administrasjon, personal, Unginfo, Aktiv Ungdom-programmet og Tvibitstigen m.m.

Områder: Prosjekt- og idéutvikling, strategisk arbeid, søknadsskriving, prosjektledelse, veiledning av ungdomsstyrte prosjekter, nettverksbygging og utadrettet virksomhet, administrasjon

Karl Kristian Hansen Tlf: 776 97 870 E-post  Prosjektleder. Karl Kristian jobber med prosessledelse, veiledning, tilrettelegging, prosjektutvikling og -ledelse innen kultur, kreativ virksomhet og ungdomsstyrte prosjekter. Koordinerer utleie av kontor og arbeidsplasser i 3.etg. på Tvibit, samt Yoghurt kulturakselerator. Områder: Kultur, kreativ virksomhet og ungdomsstyrte prosjekter.

Karl Kristian Hansen
Tlf: 776 97 870
E-post

Prosjektleder. Karl Kristian jobber med prosessledelse, veiledning, tilrettelegging, prosjektutvikling og -ledelse innen kultur, kreativ virksomhet og ungdomsstyrte prosjekter. Koordinerer utleie av kontor og arbeidsplasser i 3.etg. på Tvibit, samt Yoghurt kulturakselerator.

Områder: Kultur, kreativ virksomhet og ungdomsstyrte prosjekter.

 
Mia Eriksen Tlf: 776 97 870 E-post  Produsent. Mia planlegger, gjennomfører og koordinerer arrangement i regi av Tvibit. Samarbeider med Tvibits leietakere, brukere og eksterne partnere på tvers av fagområder. Mia jobber også med Tvibitstigen og Ung Kulturrabatt. Områder: Musikkbransjen, prosjektarbeid, søknadsskriving, kreative prosesser, festivalledelse, markedsføring.

Mia Eriksen
Tlf: 776 97 870
E-post

Produsent. Mia planlegger, gjennomfører og koordinerer arrangement i regi av Tvibit. Samarbeider med Tvibits leietakere, brukere og eksterne partnere på tvers av fagområder. Mia jobber også med Tvibitstigen og Ung Kulturrabatt.

Områder: Musikkbransjen, prosjektarbeid, søknadsskriving, kreative prosesser, festivalledelse, markedsføring.

Vilde Fjeldheim Wold Tlf: 776 97 870 E-post  Aktivitetskoordinator og ansvarlig for veiledning og koordinering i UNG. Prosjektleder for Musikkfest Tromsø. Booking av rom (hovedsakelig 1. etasje). Vilde jobber også med Tvibitstigen og Ung Kulturrabatt. Områder: Veiledning av prosjekter. Prosjekt- og idéutvikling. Søknadsskriving.

Vilde Fjeldheim Wold
Tlf: 776 97 870
E-post

Aktivitetskoordinator og ansvarlig for veiledning og koordinering i UNG. Prosjektleder for Musikkfest Tromsø. Booking av rom (hovedsakelig 1. etasje). Vilde jobber også med Tvibitstigen og Ung Kulturrabatt.

Områder: Veiledning av prosjekter. Prosjekt- og idéutvikling. Søknadsskriving.

Mariann Meszaros Josefsen Tlf: 776 97 870 E-post  Barne -og Ungdomsarbeider. Jobber med tilbudet for unge mellom 15-30 år. Koordinering av det samisk og danse tilbudet på Tvibit. Mariann er med i promoteamet og ansvarlig for Instagram og Snapchat. Jobber med booking av rom (hovedsakelig i 1. etasje) og med Ung Kulturrabatt. Områder: booking av rom, markedsføring, dans, veiledning, samiske prosjekter, prosjektledelse.

Mariann Meszaros Josefsen
Tlf: 776 97 870
E-post

Barne -og Ungdomsarbeider. Jobber med tilbudet for unge mellom 15-30 år. Koordinering av det samisk og danse tilbudet på Tvibit. Mariann er med i promoteamet og ansvarlig for Instagram og Snapchat. Jobber med booking av rom (hovedsakelig i 1. etasje) og med Ung Kulturrabatt.

Områder: booking av rom, markedsføring, dans, veiledning, samiske prosjekter, prosjektledelse.

 
Alessandro Belleli Tlf: 776 97 870 E-post  Ansvarlig for rekruttering, interaksjon og ung mediakompetanse. Alessandro koordinerer kommunikasjon av Tvibit, jobber med medier i huset og koordinerer fotogruppen. Områder: fotografi, film, kultur & folk fra arktiske områder; digitale & visuelle medier, kreativitet & egenkraftmobilisering.

Alessandro Belleli
Tlf: 776 97 870
E-post

Ansvarlig for rekruttering, interaksjon og ung mediakompetanse. Alessandro koordinerer kommunikasjon av Tvibit, jobber med medier i huset og koordinerer fotogruppen.

Områder: fotografi, film, kultur & folk fra arktiske områder; digitale & visuelle medier, kreativitet & egenkraftmobilisering.

 


 
 
Fredrik Forssman Tlf: 776 97 870 E-post  Leder for KOFOR-Kompetansesenter for musikkbransjen i Nord-Norge samarbeidspartner i Rytmisk Kompetansenettverk i Nord( RYK)

Fredrik Forssman
Tlf: 776 97 870
E-post

Leder for KOFOR-Kompetansesenter for
musikkbransjen i Nord-Norge samarbeidspartner i Rytmisk Kompetansenettverk i Nord( RYK)

Jonas Sivertsen Tlf: 489 90 095 E-post  Teknisk ansvarlig – Tvibit Musikk. Planlegging og avvikling av konserter, preproduksjoner og andre arrangementer på huset. Oppfølging av teknisk stab og det lyd-og lys-tekniske utstyret på scene, øvingsrom og i multirom. Lederansvar for Musikkfabrikkene i Tromsø. Områder: scene, arrangementer, preproduksjoner, artist/band, instrument- og samspill-undervisning.

Jonas Sivertsen
Tlf: 489 90 095
E-post

Teknisk ansvarlig – Tvibit Musikk. Planlegging og avvikling av konserter, preproduksjoner og andre arrangementer på huset. Oppfølging av teknisk stab og det lyd-og lys-tekniske utstyret på scene, øvingsrom og i multirom. Lederansvar for Musikkfabrikkene i Tromsø.

Områder: scene, arrangementer, preproduksjoner, artist/band, instrument- og samspill-undervisning.

Helge-André Hansen Tlf: 489 90 095 E-post  Lydtekniker, jobber med booking og drift av øvingstilbudet på Tvibit. Også ansvarlig for opplæring av nye brukere i småstudioene. Områder: Lyd, musikk, opplæring, studio, booking, øvingsrom

Helge-André Hansen
Tlf: 489 90 095
E-post

Lydtekniker, jobber med booking og drift av øvingstilbudet på Tvibit. Også ansvarlig for opplæring av nye brukere i småstudioene.

Områder: Lyd, musikk, opplæring, studio, booking, øvingsrom

 
 
 
Anette Tunheim Jakobsen Tlf: 489 90 095 E-post  Leder for Tvibit Musikk og bookingansvarlig for Kysten Studio og Tvibit Scene. Områder: Prosjektledelse, Prosessledelse, Festivalledelse, bedriftsledelse, markedsføring, booking, djing

Anette Tunheim Jakobsen
Tlf: 489 90 095
E-post

Leder for Tvibit Musikk og bookingansvarlig for Kysten Studio og Tvibit Scene.

Områder: Prosjektledelse, Prosessledelse, Festivalledelse, bedriftsledelse, markedsføring, booking, djing

 

Tvibit Film


Vi er et ressurs- og kompetansesenter for ungdomsfilm i Nord-Norge.

Terje André Nymark Tlf: 948 10 317  E-post  Ansvarlig for talentutvikling i filmveksthuset. Terje jobber med filmgrupper lokalt, og arbeider med å utvikle ungdomsfilmmiljøer i landsdelen forøvrig. Han er eksil-Vesteråling med filmutdannelse fra London Film School, og har jobbet som tekstforfatter og filmregissør i Tromsø i ti år. Områder: talentutvikling, filmkurs, Tvibit Talentfilmfond, Tvibitstigen og veiledning manus/regi.

Terje André Nymark
Tlf: 948 10 317
E-post

Ansvarlig for talentutvikling i filmveksthuset. Terje jobber med filmgrupper lokalt, og arbeider med å utvikle ungdomsfilmmiljøer i landsdelen forøvrig. Han er eksil-Vesteråling med filmutdannelse fra London Film School, og har jobbet som tekstforfatter og filmregissør i Tromsø i ti år.

Områder: talentutvikling, filmkurs, Tvibit Talentfilmfond, Tvibitstigen og veiledning manus/regi.

Hermann Greuel Tlf: 948 10 317 E-post  Prosjektleder for NUFF- Nordisk Ungdoms Filmfestival som finner sted i Tromsø hvert år i juni. For mer informasjon kan du se på www.nuff.no . Syns du dette virker interessant, ta kontakt med Hermann! Han jobber også med internasjonale prosjekter knyttet til Filmveksthuset. Områder: Nordisk Ungdomsfilmfestival og internasjonale prosjekter.

Hermann Greuel
Tlf: 948 10 317
E-post

Prosjektleder for NUFF- Nordisk Ungdoms Filmfestival som finner sted i Tromsø hvert år i juni. For mer informasjon kan du se på www.nuff.no. Syns du dette virker interessant, ta kontakt med Hermann! Han jobber også med internasjonale prosjekter knyttet til Filmveksthuset.

Områder: Nordisk Ungdomsfilmfestival og internasjonale prosjekter.

Espen Nomedal Tlf: 948 10 317 E-post  Filmkonsulent på Filmveksthuset med ansvar for Den Kulturelle Skolesekken ressurssenter. Espen utvikler, produserer og instruerer filmkurs/filmworkshops på Tvibit, festivaler og skoler. Områder: Den Kulturelle Skolesekken, filmverksted, formidling, filmproduksjon, talentutvikling, mentor, filmnerd.

Espen Nomedal
Tlf: 948 10 317
E-post

Filmkonsulent på Filmveksthuset med ansvar for Den Kulturelle Skolesekken ressurssenter. Espen utvikler, produserer og instruerer filmkurs/filmworkshops på Tvibit, festivaler og skoler.

Områder: Den Kulturelle Skolesekken, filmverksted, formidling, filmproduksjon, talentutvikling, mentor, filmnerd.

 
Ismet Bachtiar Tlf: 948 10 317 E-post  Konsulent og prosjekt ansvarlig for Kreativ Teknologi med fokus på tilbud innom nye media (VR/AR), spill og makerspace. Ismet er ansvarlig for Spillonsdag, flere festival arrangement som SEEK og Proto, samt nye fasiliteten på Tvibit som Media Lab og Makerspace. Områder: Prosjektledelse, konsept utvikling, spillutvikling, festivalledelse, media lab, makerspace

Ismet Bachtiar
Tlf: 948 10 317
E-post

Konsulent og prosjekt ansvarlig for Kreativ Teknologi med fokus på tilbud innom nye media (VR/AR), spill og makerspace. Ismet er ansvarlig for Spillonsdag, flere festival arrangement som SEEK og Proto, samt nye fasiliteten på Tvibit som Media Lab og Makerspace.

Områder: Prosjektledelse, konsept utvikling, spillutvikling, festivalledelse, media lab, makerspace

Mathilde Sofie Henriksen Tlf: 948 10 317 E-post  Filmteknisk ansvarlig på Filmveksthuset Tvibit. Mathilde jobber med booking av utstyr, oppdatering av software og dokumentasjon av hendelser på huset. Områder: Veiledning, filmutstyr, booking, skuespill og tegning

Mathilde Sofie Henriksen
Tlf: 948 10 317
E-post

Filmteknisk ansvarlig på Filmveksthuset Tvibit. Mathilde jobber med booking av utstyr, oppdatering av software og dokumentasjon av hendelser på huset.

Områder: Veiledning, filmutstyr, booking, skuespill og tegning

 
 

TVIBIT KAFÉ


 

På Tvibits kafé Kringla lages maten fra bunnen av. Vi baker brød, scones og kanelsnurrer hver dag, kakene er bakt av vår egen konditor og kaffe er kortreist fra Tromsø Kaffebrenneri. 

 
Margrethe Lind Tlf: 400 56 517 E-post  Daglig leder i kafé kringla

Margrethe Lind
Tlf: 400 56 517
E-post

Daglig leder i kafé kringla

Chia ju Li Kafémedarbeider

Chia ju Li

Kafémedarbeider

Ingvild Emilie Håkonsen Kafémedarbeider

Ingvild Emilie Håkonsen

Kafémedarbeider

Vilde Henriette Lind Nilsson Kafémedarbeider

Vilde Henriette Lind Nilsson

Kafémedarbeider

 
 

TVIBIT HELSE


På helsestasjonen jobber for helsesøster, lege og psykologistudenter (Psykhjelpa). Alle har taushetsplikt. Det er gratis å komme hit og vi har åpent på ettermiddagstid.

Du kan komme hit med spørsmål om helsa di og om kropp, seksualitet og seksuell identitet. Du kan få resept på hormonell prevensjon, hente kondomer, ta graviditetstest og du kan teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner. Noen ganger kan være behov for å snakke om egne bekymringer eller bekymringer i forhold til andre.

Helsesøster og lege har drop-in timer og Psykhjelpa har timebestilling.

Tlf: 47673456

lytteposten@tromso.kommune.no

Følg oss på Facebook

Merete Nypan Tlf: 47673456 E-post  Helsesykepleier

Merete Nypan
Tlf: 47673456
E-post

Helsesykepleier

Anita Thoresen Tlf: 47673456 E-post  Helsesykepleier

Anita Thoresen
Tlf: 47673456
E-post

Helsesykepleier

Randi Elisabeth Olsen Tlf: 47673456 E-post  Helsesykepleier

Randi Elisabeth Olsen
Tlf: 47673456
E-post

Helsesykepleier

Annelene Moberg Tlf: 47673456 E-post  Helsesykepleier

Annelene Moberg
Tlf: 47673456
E-post

Helsesykepleier

Maria Larsson Tlf: 47673456 E-post  Helsesykepleier

Maria Larsson
Tlf: 47673456
E-post

Helsesykepleier

Anita Markussen Tlf: 47673456 E-post  Lege

Anita Markussen
Tlf: 47673456
E-post

Lege

 

TEKNIKERE


Mari Joanne Gaustad Hagen Teknikker

Mari Joanne Gaustad Hagen

Teknikker

 
Runar Martin Mikalsen Teknikker

Runar Martin Mikalsen

Teknikker

Steinar Minde Teknikker

Steinar Minde

Teknikker

Magnus Busse Teknikker

Magnus Busse

Teknikker

 
Louisa Palmi Danielsson Teknikker

Louisa Palmi Danielsson

Teknikker